bliv medlem / become a member

Hvis du gerne vil være medlem af S-rummet, skal du udfylde formularen nederst på denne side, og så vender vi tilbage til dig, så hurtigt vi kan. Vi er en frivillig forening, og derfor kan det godt variere hvor hurtigt du hører fra os på mail. Vi håber på din forståelse. Arbejdsgruppen Communications behandler ansøgninger på et møde midt i måneden. Husk at tjekke dit spamfilter – emails fra os havner nogle gange dér. Hvis der opstår tekniske problemer med formularen, så send os en email i stedet: info@s-rummet.dk

Hvis din gruppe eller organisation gerne vil ansøge om at blive medlem, så skal I ikke udfylde formularen, men derimod sende os en email på info@s-rummet.dk. Så kontakter vi jer hurtigst muligt. Læs mere om gruppemedlemskaber her.

Når vi behandler ansøgninger, lægger vi vægt på en bred sammensætning af medlemmer. Det kan fx være ift faglig baggrund, alder, identitet, og hvor ofte du forestiller dig at benytte S-rummet. Vi lægger særlig vægt på følgende kriterier:

  • Behov – du har brug for S-rummet; fx ift økonomisk råderum, mentalt helbred, eller det arbejde du udfører.
  • Position – du har erfaringer med minorisering (fx ikke-hvid, trans, queer), og/eller kan tænke over og tale om dine egne privilegier og muligheder i samfundet.
  • Værdier – du er enig i S-rummets værdigrundlag.
  • Bidrag – du kan og vil bidrage til S-rummets fællesskab (fx praktisk og socialt).

Inden du sender os en ansøgning, så læs venligst vores retningslinier for fællesskabet her, og praktisk information her. Du kan se fotos af S-rummet her, og du er også meget velkommen til at kigge forbi og se stedet. Skriv en mail til os på info@s-rummet.dk for at aftale et besøg.

Vi glæder os til at høre fra dig!

//

If you want to become a member of S-rummet, please fill out the form at the bottom of this page, and we will get back to you as soon as we can. We are a volunteer run collective, so it varies how fast we can get back to you on email. We hope for your understanding. The Communications working group treat applications at a meeting in the middle of each month. Remember to check your spam filter – emails from us sometimes end up there. If you experience technical difficulties with the form, please send us an email instead: info@s-rummet.dk

If your group or organisation wishes to become a member, then please don’t fill out the form, but send us an email instead at info@s-rummet.dk. Then we will get back to you as soon as possible. You can read more about group memberships here.

In the application process, we prioritize a broad member composition. It could for example be in regards to professional background, age, identity, and how often you plan to use S-rummet. We have a special focus on the following criteria:

  • Need – you need S-rummet, e.g. regarding financial situation, mental health, or the work that you do.
  • Position – you have experiences with minoritization (e.g. POC, trans, queer), and/or can think and talk about your own privileges and opportunities in society.
  • Values – you agree with the core values of S-rummet.
  • Contribution – you can and want to contribute to the collective of S-rummet (e.g. practically and socially).

Before sending us an application, please read our community guidelines here, and about practical information here. You can see photos of S-rummet here, and you are also more than welcome to come by for a visit. Email us at info@s-rummet.dk to arrange it.

Looking forward to hearing from you!