Terms of service

Vores betaling går via Reepay.dk med Nets som gateway
Vi modtager Dankort, Visa og Mastercard
       

Varighed

Sålænge medlemskabet eksisterer uopsagt, vil der forgå en trækning af aftalt kontingent fra det tilmeldte kort. Der betales forud. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved at kontakte os pr. telefon eller e-mail, dog senest sidste dag i måneden.

Kvittering

Efter tilmelding, og ved hver trækning, vil der blive leveret en kvittering pr. e-mail til den email du indtaster ved oprettelse.

Betalingskort udløb

Såfremt dit betalingskort udløber vil der blive fremsendt e-mail med link til fornyelse af kortoplysninger.

Kortoplysninger

Ved tilmelding til automatisk trækning giver du tilladelse til at gemme samtlige nødvendige betalingskortsoplysninger til brug for automatisk debitering af dit betalingskort. Disse oplysninger slettes når aftalen ophører.

Prisen

Alle priser er med 0% dansk moms med mindre andet er oplyst, da vi ikke er en erhversdrivende eller folkeoplysende forening

Levering

Når tilmelding er blevet bekræftet kan den købte services tages i brug og varen kan derfor regnes som leveret.

Refundering

Påbegyndt abonnement refunderes ikke.

Reklamation

Enhver form for reklamation skal rettes direkte til info@s-rummet.dk.

Ved spørgsmål til dit køb, kontakt info@s-rummet.dk.

//

Payments happen via Reepay.dk with Nets as gateway

Duration

As long as the membership exists without being terminated, a withdrawal of agreed amount from the registered card will occur. Payment is due in advance. You can cancel your subscription at any time by contacting us by  email, but no later than the last day of the month.

Receipt

After registration, and at each withdrawl, a receipt will be delivered per email to the email address you enter when signing up.

Payment: expired card

If your payment card expires, you will receive an e-mail with a link for renewing your card information.

Card details

When you sign up for automatic deduction, you authorize storing all necessary payment card information for the automatic debit of your debit card. This information will be deleted when the agreement is cancelled.

Price

All prices are with 0% Danish VAT unless otherwise stated, since we are not a proprietor or public association.

Delivery

Once registration has been confirmed, the purchased services can be used and the product can therefore be considered as delivered.

Refund

Started subscriptions are not refundable.

Complaint

Any kind of complaint must be directed directly to info@s-rummet.dk.

For questions about your purchase, contact info@s-rummet.dk.