støt S-rummet / support S-rummet

Vil du gerne give en engangs- eller månedlig donation til S-rummet? Tusind tak! Udfyld formularen øverst på siden.Dit bidrag går til at gøre det muligt for S-rummet at have ikke-betalende medlemmer, og medlemmer som betaler meget lidt – medlemmer som ellers ikke ville have råd til at være medlem, og som virkelig har brug for et kontorfællesskab som S-rummet.Helt konkret går pengene til at betale S-rummets husleje og andre faste udgifter (internet, varme, etc). S-rummet er en frivillig forening som er 100% non-profit og medlemsdrevet.

//

Do you want to make a one-time or monthly donation to S-rummet? Thanks so much! Fill in the form above.

Your contribution will go towards making it possible for S-rummet to have non-paying members, and members who pay very little – members who would not otherwise be able to afford being a member, and who really need an office space like S-rummet.

Specifically, the money will go to paying S-rummet’s rent and other regular expenses (heating, internet, etc). S-rummet is a volunteer association which is 100% non-profit and member-driven.